VIDUTINIS MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

642,0

Eil. Nr. Pareigų  pavadinimas                  
etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (EUR.)
      2021 m. 2 ketvirtis

           2020 m.

1 Direktorius 1 2415,00 2339,74
2 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 2225,95 1818,57
3 Dirktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams 1 1699,20 1583,19
4 Neformaliojo švietimo mokytojas 2 1523,53 1040,61
5 Ikimokyklinio ugdymo mokytojas 12,8 1514,87 1232,91
6 Logopedas 1 1224,84 1221,15
7 Auklėtojos padėjėjas 12,25 888,75 833,70
8 Virėjas 2,50 955,80 947,52
9 Pagalbinis darbininkas 1 642,0  
10 Valytojas 1,5

642,0

637,75
11 Kiemsargis 2,25 642,0 321,67
12 Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas 2,25 642,0 439,57
13 Meninio ugdymo mokytojas 1 1602,03 1430,98
14   Priešmokyklinio ugdymo mokytojas 4,80 1488,9 1285,47
15 Patalynės prižiūrėtojas  0,5 642,0 609,89
16 Specialistas 1 1593,0 1568,93
 17  Sandėlininkas  1 833,32 819,81
18   Raštinės administratorius 1593,0 1615,21