valdymo struktura

SAVIVALDA
Įstaigos tarybos pirmininkė - Auksė Motužienė,sekretorė -Taisija Rondareva,
nariai: Lidija Saniuk, Jelena Vaskovič, Jelizaveta Davidovič, Ana Vasiljeva, Nadežda Sotnikova.

Metodinės tarybos pirmininkė - Tatjana Paulauskienė

Mokytojų tarybos pirmininkė - Marina Degtiar

Tėvų tarybos pirmininkė - Diana Saniuk